ZASADY ZWROTU TOWARU

KOSZTY ZWROTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kupujący pokrywa koszty zwrotu swojego zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i wysłanie przesyłki zwrotnej. W przypadku zwrotu w ciągu 14-dniowego okresu próbnego – liczonego od dnia, w którym kupujący otrzymał zamówienie – nie jest wymagany wcześniejszy kontakt z CLUSE. CLUSE zdecydowanie zaleca każdemu kupującemu zamierzającemu zwrócić zamówienie, aby wybrał bezpieczny sposób przesyłki. Wysyłka zwrotu odbywa się na ryzyko kupującego.

ADRES DO ZWROTÓW

Adres, na który należy kierować zwroty w trakcie okresu próbnego, to:

Docdata/CLUSE
Energieweg 2
5145 NW Waalwijk
The Netherlands/Holandia

Uwaga: w przypadku produktu zepsutego lub uszkodzonego może zajść konieczność wysyłki zwrotu na inny adres. Kupujący nie powinien odsyłać produktu zepsutego lub uszkodzonego bez wcześniejszego kontaktu z działem obsługi klienta (który może udzielić instrukcji dotyczących zwrotu).

W przypadku otrzymania przez kupującego produktu uszkodzonego lub zepsutego kupujący powinien skontaktować się z działem obsługi klienta CLUSE pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin.

OKRES PRÓBNY

O ile nie zaznaczono inaczej, kupujący ma prawo do rezygnacji z umowy i zwrotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny (od tej zasady istnieje wyżej wspomniany wyjątek: w przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub niekompletny, kupujący ma obowiązek poinformować dział obsługi klienta CLUSE drogą e-mailową i czekać na dalsze instrukcje). Kupujący ma również prawo do powiadomienia CLUSE, w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, o podjęciu decyzji o zwrocie zamówienia bez obowiązku podania przyczyny (wyjątek: niekompletny lub uszkodzony produkt, zob. powyżej). W takim przypadku kupujący powinien zwrócić zamówienie w ciągu 14 dni od powiadomienia o tym fakcie firmy CLUSE.

Jeśli kupujący pragnie skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy i zwrotu zamówienia, ma jedynie możliwość rozpakowania zamówionego produktu i/lub skorzystania z niego w zakresie niezbędnym do określenia, czy chce zatrzymać produkt. Podczas okresu próbnego kupujący musi postępować z produktem ostrożnie, a także zachować nieuszkodzone oryginalne opakowanie. Kupujący powinien zwrócić zamówiony towar do CLUSE wraz ze wszystkimi (ewentualnymi) akcesoriami oraz, o ile to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi procedury zwrotu firmy CLUSE (jak opisano w dokumencie przewozowym). Kupujący ponosi odpowiedzialność za wysyłkę zwracanego towaru oraz wszelkie ryzyko związane z taką wysyłką. CLUSE zaleca kupującemu zwrot produktu przesyłką ubezpieczoną, w szczelnym opakowaniu. W razie zaginięcia lub uszkodzenia ubezpieczonej przesyłki zwrotnej lub w razie odmowy odbioru przesyłki zwrotnej (na przykład w przypadku braku przedłożenia podpisu przez przewoźnika) kupujący ma możliwość pociągnięcia przewoźnika do odpowiedzialności. Kupujący, jako nadawca przesyłki zwrotnej, powinien rozpocząć procedurę reklamacji w każdej kwestii związanej z przesyłką zwrotną. Kupujący powinien zachować (oficjalne, cyfrowe) potwierdzenie odbioru przesyłki zwrotnej zawierające informacje dotyczące śledzenia przesyłki.

Koszty przesyłki zwrotnej w okresie próbnym oraz koszty przesyłki zwrotnej z roszczeniem gwarancyjnym lub żądaniem naprawy (w przypadku wad występujących po użyciu produktu przez kupującego) ponosi kupujący.

Kupujący ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z formularza rezygnacji — kupujący może otworzyć formularz tutaj.

ZWROT PŁATNOŚCI

W przypadku rezygnacji kupującego w trakcie okresu próbnego CLUSE zwróci kupującemu środki w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez firmę przesyłki ze zwrotem. Wszelkie środki należne za zwrócony towar zostaną przekazane na konto, którego kupujący użył do opłacenia pierwotnego zamówienia.

GWARANCJA I NAPRAWA

W chwili dokonania zakupu przez kupującego automatycznie wchodzi w życie gwarancja CLUSE. Dwa lata gwarancji na zegarek CLUSE oznacza dla kupującego, że produkt spełnia normy użyteczności, niezawodności i trwałości.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, jak np. zarysowań, uderzeń, upadków;
- nieuwagi;
- celowego uszkodzenia; lub
- zaniedbania konserwacji.

Gwarancja na zegarek dotyczy mechanizmu, a nie innych części, takich jak szkło czy pasek. Widoczne na pasku zegarka ślady noszenia należy uznać za normalne skutki użytkowania produktu. Ze względu na różnice w kwasowości potu jego wpływ na pasek różni się u poszczególnych osób.

Zegarki CLUSE są wodoodporne na ciśnienie do 3 atmosfer: oznacza to, że zegarek jest chroniony przed drobnymi rozpryskami wody. CLUSE odradza noszenie zegarka w trakcie zajęć, podczas których zegarek może być narażony na ilości wody większe niż drobne rozpryski, jak np. płukanie rąk czy zmywanie naczyń. Nie należy korzystać z zegarków CLUSE wodoodpornych na ciśnienie do 3 atmosfer podczas korzystania z prysznica, pływania czy nurkowania.

Gwarancja na zegarek CLUSE traci ważność w przypadku, gdy strona trzecia dokona naprawy lub innych prac na zegarku CLUSE bez pisemnej zgody CLUSE.

W przypadku pytań dotyczących zwrotów i gwarancji kupujący zawsze może skontaktować się z działem obsługi klienta CLUSE, pisząc na adres service.clusewatches.com

 

 

SIGN UP FOR THE LATEST NEWS, SPECIALS AND EXCLUSIVE OFFERS