Privacy Policy

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

CLUSE postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności określonymi w Wet Bescherming Persoonsgegevens (holenderskiej ustawie o ochronie danych osobowych). Przykładowo kupujący ma zawsze możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, logując się do swojego konta na clusewatches.com.

CLUSE przechowuje dane wprowadzone przez kupującego w pliku. Dane te są wykorzystywane do celów realizacji zamówienia kupującego i są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu rozwiązania ewentualnych kwestii dotyczących realizacji zamówienia. CLUSE gwarantuje, że wszystkie dane osobowe będą traktowane z ostrożnością. Dane osobowe kupującego nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem celów realizacji zamówienia lub naprawy. CLUSE może wykorzystywać dane kupującego do celów marketingowych.

 

SIGN UP FOR THE LATEST NEWS, SPECIALS AND EXCLUSIVE OFFERS